Company Slogan

Profil společnosti

Společnost byla založena v roce 1994 pod názvem COREX-SBT spol s r.o.. Od počátku se byla zaměřena na inkubaci technologických projektů. Realizovala návrh a základní etapu vývoje bankovního informačního systému REBECCA, který využívá několik bankovních a finančních institucí. Projekt byl v roce 1995 obchodně převzat společností SBT Praha, a.s. , která působí od roku 2001 ve skupině německého vlastníka kotovaného na burze.

V roce 2001 byl započat nový inkubační projekt aplikace neuronových sítí a algoritmů umělé inteligence. Zároveň došlo k přejmenování společnosti na METIS CONSULT s.r.o.. Aktivity společnosti jsou nyní zaměřeny do oblasti vývoje a implementace podpory projektů aplikací nejnovějších informačních a komunikačních technologií pro inkubaci projektu METIA. Tento projekt byl v září 2009 obchodně převzat společností DEMAX, s.r.o. (nyní CYBER GLOBAL, s.r.o.), která jej dále inovuje, rozvíjí a realizuje marketingové i obchodní činnosti spojené s produktem METIA. Metis Consult, s.r.o. produkt stále podporuje technologicky a na konzultační úrovni se sledováním strategického cíle vize produktů METIA a METILA.