Company Slogan

Služby

Vyspělé aplikace umělé inteligence a NN

Rozhodovací procesy, komunikace, bezpečnostní systémy vyspělé umělé inteligence - DEEP LEARNING.

Poradenská činnost

Spolupráce s dodavateli systémů, expertní poradenství na straně objednatelů pro různé oponentury, interní a externí poradenství.